Stikkord: ledig stilling

Stikkordarkiv: ledig stilling

Ledig stilling: Rådgiver/seniorrådgiver i prosjektøkonomi ved OsloMet

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet er det ledig stilling som prosjektøkonom, som blant annet skal videreutvikle arbeidet med eksternt finansierte prosjekter.

Fakultetet er i en rivende utvikling og er forventet å ekspandere de nærmeste årene. Ved Seksjon for økonomi i fakultetsadministrasjonen har vi ledig en fast 100% stilling som prosjektøkonom. Stillingen har både eksternfinansiert virksomhet og beregninger til etter- og videreutdanning (livslang læring) som prioriterte arbeids- og ansvarsområder, i tillegg til andre økonomioppgaver.

Seksjon for økonomi ved fakultetet består av 6 medarbeidere. I seksjonen jobber vi med budsjettering, analyser, reiseregninger og andre utlegg, inngående fakturaer, utbetaling av timelønn, ekstern finansiering og videreutvikling av etter- og videreutdanning i fakultetet. I tillegg har seksjonen ansvar for store innkjøp i fakultetet.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for økonomi.

Arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Ansvar for å videreutvikle fakultetets økonomiske arbeidsprosesser innen eksternfinansiert virksomhet. Eksterne midler søker vi blant annet fra Norges forskningsråd og EU
 • Utvikling av virksomhet innen etter- og videreutdanning (livslang læring)
 • Rådgivende og utøvende støtte til prosjektledere og instituttledelse innenfor budsjettering, økonomioppfølging og rapportering.
 • Andre økonomioppgaver som støtter den daglige virksomheten
 • Tverrfaglig samhandling, særlig med Forsknings- og utviklingsseksjonen (FoU) og studieseksjonen

For mer informasjon om stillingskrav og lignende, se her.

Søknadsfrist: 23.04.19

Ledig stilling: Rådgiver Forskningsadministrativ avdeling (vikariat) – BI Handelshøyskolen

BIs forskningsadministrasjon er sentralisert og organisert i Fag- og forskningslinjen, som ledes av prorektor for Fag- og forskning.

En av våre rådgivere i Forskningsadministrativ avdeling skal ut i fødselspermisjon, og vi søker nå etter en vikar i perioden mai 2019 til og med juni 2020 med god kompetanse og erfaring innen ekstern forskningsfinansiering og forskningsadministrativt relatert arbeid.

Mål og ansvarsområder for vikariatet:
Bidra til å utvikle en proaktiv forskningsadministrativ avdeling med faglig god kompetanse innen forskningsstrategi og forskningsadministrasjon. Bidra i utvikling, tilrettelegging og kvalitetssikring av administrative prosesser knyttet til avdelingens ansvarsområde, fokus på støtte til BIs faglig ansatte og deres forskningsaktiviteter i tett samarbeid med instituttene. Arbeidet vil innebære tett samarbeid med BIs faglige.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte til BIs faglige ansatte i forbindelse med eksternfinansierte forskningssøknader
 • Være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • Bistå i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
 • Gi råd vedrørende databehandling i forskningsprosjekter
 • Administrativ støtte til BIs forskningssentre
 • Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen

For mer informasjon om kvalifikasjonskrav etc se her.

Søknadsfrist: 17.03.19

Ledig stilling: Rådgiver forskningsadministrativ avdeling – BI Handelshøyskolen

BIs forskningsadministrative avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og organisert i Fag- og forskningslinjen, under prorektor for Fag- og forskning.

BI ønsker nå å styrke sin kapasitet og kompetanse på området eksternfinansierte

forskningsadministrasjon, og søker nå etter en kandidat med bred kompetanse og erfaring innen ekstern forskningsfinansiering, herunder EU og Forskningsrådet i særdeleshet, og innen forskningsadministrasjon generelt.

Mål og ansvarsområder for stillingen:
Bidra til å utvikle en proaktiv forskningsadministrativ avdeling med faglig god kompetanse innen forskningsstrategi og forskningsadministrasjon. Bidra i utvikling, tilrettelegging og kvalitetssikring av administrative prosesser knyttet til avdelingens ansvarsområde, fokus på støtte til BIs faglig ansatte og deres forskningsaktiviteter i tett samarbeid med instituttene. Arbeidet vil innebære tett samarbeid med BIs faglige.

Arbeidsoppgaver:

 • Heve kompetansen på området eksternfinansiering med vekt på Forskningsrådet og
  EU for både forskere og ledere ved BI
 • Være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • Oppfølging av eksternfinansierte prosjekter
 • Bistå i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
 • Rådgivning, utredning, formidling og kompetanseheving innenfor hele avdelingens ansvars- og arbeidsområder.
 • Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen

For mer informasjon om kvalifikasjonskrav etc. se her.

Søknadsfrist 17.03.19.

Ledig stilling: Seniorrådgiver Forskningsadministrativ avdeling – BI Handelshøyskolen

BIs forskningsadministrative avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og organisert i Fag- og forskningslinjen, under prorektor for Fag- og forskning.

BI etablerer nå eksternfinansiert forskningsadministrasjon som et eget ansvarsområde innen forskningsadministrasjon, med ønske om å bygge betydelige ekspertise på området.

BI søker etter en erfaren kandidat med inngående kjennskap til Forskningsrådet og gode kunnskaper om EUs forskningsfinansiering som kan lede dette arbeidet. Kandidaten vil få et selvstendig ansvar for å utvikle og administrere den eksternfinansiert forskningsadministrasjon ved BI, og i nært samarbeid med prorektor og den øvrige forskningsadministrasjonen.

For mer informasjon om ansvarsområde og kvalifikasjonskrav, se her.

Søknadsfrist 17.03.19

 

Ledig stilling – seksjonssjef innen forskningsadministrasjon – UiO – ny søknadsfrist

Ved Institutt for helse og samfunn er det ledig en fast stilling som seksjonssjef for seksjon for forskningsadministrasjon.

Seksjonssjefen vil være en av 3 seksjonssjefer ved Helsam og ha plass i instituttets ledergruppe. Nærmeste overordnede er administrasjonssjefen. 

Seksjon for forskningsadministrasjon ble opprettet i januar 2017 og består av 5 ansatte som jobber med ulike former for støtte til forskningsaktiviteten ved instituttet. Forskningsadministrasjon er et fagområde i utvikling og stillingen vil lede og koordinere dette arbeidet i tett samarbeid med instituttledelsen og de ansatte i seksjonen.

Instituttet har de siste årene hatt en stor vekst i omfanget av eksternfinansierte forskingsprosjekter, og dette er også et prioritert område hos instituttledelsen. Stillingen leder også nettverk for forskningsadministrasjon (FANE) ved instituttet og har nært samarbeid med forskningsadministrative nettverk både ved fakultetet, UiO og nasjonalt.

For mer informasjon om oppgaver og kvalifikasjonskrav, se her.

Søknadsfrist 03.03.19

HiOA: Forskningsrådgiver/seniorrådgiver – ekstern forskningsfinansiering

HiOA_logo_gul_200HiOA, Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsefag har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering. Seksjonen innehar et bredt spekter av forskningsstrategiske- og administrative oppgaver. Vi søker nå etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innen et område i stor utvikling.

Frist: 7.2.2016

Lenke til info på hioa.no

HiOA lyser ut EU-rådgiver/seniorrådgiver – bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

HiOA_logo_gul_200Pro-rektor for forskning og utvikling på HiOA søker ny medarbeider i en fast 100% stilling. Personen som ansettes blir knyttet til EU-teamet i Avdeling for forskning og utvikling.

HiOA satser mot universitetsstatus og det er et viktig strategisk mål å øke høgskolens portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter. HiOA deltar i dag i prosjekter finansiert av Horisont 2020, EUs 7. rammeprogram og en rekke andre nasjonale og internasjonale eksterne finansieringskilder.


Frist: 18. januar
Lenke til info på hioa.no

UiT: juridisk rådgiver/seniorrådgiver i forskningsadministrasjon

UiT_logo_rod_200_HRUiT Norges arktiske universitet har ledig fast stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er plassert i Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU).

Stillingens arbeidsområder er primært knyttet til kommersialisering av forskningsresultater og eksternt finansiert virksomhet: kvalitetssikring av søknader og kontrakter med både nasjonale og internasjonale institusjoner og selskaper, og forvaltning av immaterielle rettigheter i henhold til lover, regler og interne reglementer. Konkret vil det bl.a. inkludere avtalerett, arbeidsrett, opphavsrett, EØS-/konkurranserett, patentrett, lisensiering, saksforberedelser for universitetsstyret.

Søknadsfrist: 12. januar 2016.
Lenke til mer informasjon.

HiOA søker EU-rådgiver/EU-seniorrådgiver

HiOA_logo_gul_200Pro-rektor for forskning og utvikling ved Avdeling for forskning og utvikling søker ny medarbeider i en fast 100% stilling. Personen som ansettes vil bli knyttet til EU-teamet i Avdeling for forskning og utvikling. HiOA satser mot universitetsstatus og det er et viktig strategisk mål å øke høgskolens portefølje av eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Norges forskningsråd og EU. Samtidig skal vi sikre god prosjektstyring av eksternt finansierte prosjekter.

Søknadsfrist 11.01.2016.
Lenke til mer info

Norges idrettshøgskole: Avdelingsleder forskningsforvaltning

NorIdrHskole_logo_200Norges idrettshøgskole ser etter ny avdelingsleder for forskningsforvaltning. Ansvars- og arbeidsoppgaver inkluderer blant annet å lede og utvikle arbeidet med administrative støttefunksjoner (doktorgradsutdanning, sikker håndtering og lagring av forskningsdata, forskningsetikk, eksternfinansiert aktivitet). Avdelingen har syv medarbeidere med høy kompetanse innen forskningsforvaltning og bibliotek.

Lenke til fullstendig utlysning
Søknadsfrist 4.desember 2015.