Stikkord: INN

Stikkordarkiv: INN

Ledig stilling som FoU-koordinator ved Høgskolen i Innlandet

Stillingen er for tiden lagt til  Høgskolen i Innlandet ved Avdeling for Forskning og Utvikling. Stillingen er 100% fast.

Om ansvar og oppgaver
Hovedoppgaven i stillingen blir å lede arbeidet med å effektivisere og tydeliggjøre FoU-administrasjonens støtte og oppfølging av FoU-arbeidet ved HINN, og arbeid med oppfølging av HINNs forskningsstrategi for 2019-2020.

Andre forskningsadministrative arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen ved behov. Andre sentrale oppgaver vil være:

  • planlegge og koordinere støtte til forskergrupper
  • koordinere støtte til eksternfinansierte prosjekter

herunder målrettet arbeid med å finne relevante utlysninger og partnere for våre fagmiljøer/forskningsgrupper, veiledning og bistand i søknadsfasen og oppfølging av innvilgete prosjekter

  • tilrettelegge for internasjonalt nettverks- og konsortiebygging
  • bidra til å bygge høgskolens kompetanse på innovasjon og oppdragsforskning

Les videre