Stikkord: forskningsadministrasjon

Stikkordarkiv: forskningsadministrasjon

NARMA – Medspillere for forskning

NarmaForsamling2013

NARMAs motto ble «Medspillere for forskning».

På konferansen på Gardermoen ble «Medspillere for forskning» valgt som motto for nettverket. Forslagsstilleren var Lise Sagdahl ved NTNU. Gratulerer!

Styringsgruppen/juryen hadde mottatt ca 50 forslag til motto for NARMA fra 35 personer.
Juryen valgte ut tre finalister:

  1. Sammen blir vi bedre
  2. Medspillere for forskning
  3. Vi fremmer forskning

 

Velkommen til NARMAs nettsider

NARMA Norsk nettverk for forskningsadministrasjon skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen forskningsadministrative tjenester og skal være en møteplass for norske UH-institusjoner og forskningsadministratorer.

Nettsidene vil være navet i NARMAs informasjons- og kommunikasjonsarbeid, hvor bl.a. nettverkets egne aktiviteter, nyheter, organisasjon, relevante dokumenter og øvrige ressurser vil være tilgjengelig.

Her finner du også deltakernes eget forum for informasjons- og erfaringsutveksling om alle temaer innen forskningsadministrasjon.

NARMAs nettsider er under utvikling.