Stikkord: forskningsadministrasjon

Stikkordarkiv: forskningsadministrasjon

Ledig stilling: Rådgiver Forskningsadministrativ avdeling (vikariat) – BI Handelshøyskolen

BIs forskningsadministrasjon er sentralisert og organisert i Fag- og forskningslinjen, som ledes av prorektor for Fag- og forskning.

En av våre rådgivere i Forskningsadministrativ avdeling skal ut i fødselspermisjon, og vi søker nå etter en vikar i perioden mai 2019 til og med juni 2020 med god kompetanse og erfaring innen ekstern forskningsfinansiering og forskningsadministrativt relatert arbeid.

Mål og ansvarsområder for vikariatet:
Bidra til å utvikle en proaktiv forskningsadministrativ avdeling med faglig god kompetanse innen forskningsstrategi og forskningsadministrasjon. Bidra i utvikling, tilrettelegging og kvalitetssikring av administrative prosesser knyttet til avdelingens ansvarsområde, fokus på støtte til BIs faglig ansatte og deres forskningsaktiviteter i tett samarbeid med instituttene. Arbeidet vil innebære tett samarbeid med BIs faglige.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte til BIs faglige ansatte i forbindelse med eksternfinansierte forskningssøknader
 • Være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • Bistå i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
 • Gi råd vedrørende databehandling i forskningsprosjekter
 • Administrativ støtte til BIs forskningssentre
 • Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen

For mer informasjon om kvalifikasjonskrav etc se her.

Søknadsfrist: 17.03.19

Ledig stilling: Rådgiver forskningsadministrativ avdeling – BI Handelshøyskolen

BIs forskningsadministrative avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og organisert i Fag- og forskningslinjen, under prorektor for Fag- og forskning.

BI ønsker nå å styrke sin kapasitet og kompetanse på området eksternfinansierte

forskningsadministrasjon, og søker nå etter en kandidat med bred kompetanse og erfaring innen ekstern forskningsfinansiering, herunder EU og Forskningsrådet i særdeleshet, og innen forskningsadministrasjon generelt.

Mål og ansvarsområder for stillingen:
Bidra til å utvikle en proaktiv forskningsadministrativ avdeling med faglig god kompetanse innen forskningsstrategi og forskningsadministrasjon. Bidra i utvikling, tilrettelegging og kvalitetssikring av administrative prosesser knyttet til avdelingens ansvarsområde, fokus på støtte til BIs faglig ansatte og deres forskningsaktiviteter i tett samarbeid med instituttene. Arbeidet vil innebære tett samarbeid med BIs faglige.

Arbeidsoppgaver:

 • Heve kompetansen på området eksternfinansiering med vekt på Forskningsrådet og
  EU for både forskere og ledere ved BI
 • Være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • Oppfølging av eksternfinansierte prosjekter
 • Bistå i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
 • Rådgivning, utredning, formidling og kompetanseheving innenfor hele avdelingens ansvars- og arbeidsområder.
 • Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen

For mer informasjon om kvalifikasjonskrav etc. se her.

Søknadsfrist 17.03.19.

Kompetanseløft forskningsadministrasjon – SpesialistInteresseGrupper (SIG) i NARMA

Narma_SIG_200NARMA – Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, ønsker å etablere tematiske SpesialistInteresseGrupper (SIG) som læringsarenaer på viktige enkeltområder innen forskningsadministrasjon.

Invitasjon er sendt til alle NARMAs medlemsinstitusjoner om å involvere ansatte som arbeider med spesielle tema innen forskningsadministrasjon i et kompetanseløft. Dette vil følge opp den store interessen det hart vært for NARMAs aktiviteter og konferanser.

NARMA planlegger å etablere syv temagrupper – SIG (SpesialistInteresseGrupper) – på følgende områder: Les videre

DARMA-kurs for forskningsadministratorer

DARMA_logo_200DARMA – Danish Association of Research Managers and Administrators inviterer til kurs for relativt nye forskningsadministratorer ved private og offentlige virksomteder og institutioner.

Lenke til informasjon og program

Kurset avholdes dagene 11-13. november 2015, påmeldingsfristen var 09. oktober 2015.

Høgskolen i Bergen: 2 ledige stillinger som forskningsrådgivere

HiBergen_logo_200Høgskolen i Bergen, Seksjon for forskning og ekstern samhandling har ledig to faste stillinger som rådgiver rettet mot ekstern forskningsfinansiering og oppfølging av det forskningsadministrative feltet.

Seksjon for forskning og ekstern samhandling skal blant annet medvirke til å utvikle forskningsstrategien ved høgskolen, forvalte eksternt finansierte prosjekt, være saksbehandler for forskningsstrategiske og forskningsadministrative saker, legge til rette for forskerutdanning samt forvalte høgskolens doktorgradsutdanninger/ph.d-studium som er under utvikling. Seksjonen er sekretariat for det sentrale FoU-utvalget, redelighetsutvalget og for det sentrale ph.d-utvalget ved høgskolen. Seksjonen omfatter i dag forskningsadministrasjonen, Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag og Senter for nye medier, og består totalt av ca. 30 medarbeidere. Seksjonen ledes av høgskolenes forskningsdirektør.

Lenke til utlysninger:

Forskningsrådgiver – søknadsfrist 27.09.2015

Forskningsrådgiver – søknadsfrist 11.10.2015

 

Forvarets høgskole/stab/Seksjon for utdanning og FoU: ledig stilling i FoU-administrasjon

FHS_logo_200Ved Forsvarets høgskole (FHS)/stab/Seksjon for utdanning og FoU er det ledig stilling som seniorrådgiver kode 1364. Oppstart er 1. august 2015 eller etter nærmere avtale.

Seksjon for utdanning og FoU har et koordinerende ansvar for utdanningssystemet i Forsvaret. Seksjonen bidrar blant annet til å utarbeide regelverk og ivaretar Forsvarets rådsstrukturer for utdanning. Studieadministrasjonen og kvalitetsarbeidet er en del av seksjonen og støtter opp under de akkrediterte studiene ved FHS. Seksjonen har også ansvar for å støtte FoU-virksomheten herunder, utarbeidelse av FoU-planer/håndbøker, felles søknadsprosesser og rapportering.

Lenke til utlysning.

Søknadsfrist: 31.05.2015

UiO: lederutviklingsprogram for faglige forskningsledere

UiO_logo_233x100Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr et lederutviklingsprogram spesielt tilrettelagt for faglige forskningsledere på «operativt» nivå.

Målgruppe: ledere av forskergrupper/team, av sentre/SFFer/SFIer, leder av store prosjekter med mange medarbeidere, ledere av tverrfaglige satsinger etc. Forskningslederprogrammet gjennomføres for et nytt kull forskningsledere i 2015 og er i år på engelsk.

Søknadsfrist: 13. februar 2015

Les videre

NARMA ber medlemsinstitusjonene om kontaktperson

RolluUp_2014_300NARMA har i dag 19.12.2014 sendt ut brev til alle medlemsinsitutsjonene – som sammenfaller med alle medlemsinstitusjonene i UHR – om å oppnevne kontaktperson for NARMA.

En forutsetning for at nettverket NARMA skal fungere godt og være effektivt er god kommunikasjon og kunnskapsutveksling mellom og innen medlemsinstitusjonene. Utfordringer og terskler ved én institusjon er sjelden enestående; utvikling av gode løsninger og praksis må gjøres til goder for alle medlemsinstitusjonene.

Institusjonens kontaktperson for NARMA kan ha ansvar for:

 • informasjon om NARMA-aktiviteter til intern forskningsadministrasjon
 • informasjon til NARMA Arbeidsutvalg om kunnskapsbehov, utfordringer og praksis ved institusjonen som NARMA kan bidra til å løse og videreformidle i nettverket
 • foreslå tema til NARMA årskonferanser og kurs
 • m.m.

For Årsmøtet mottar institusjonene særskilt innkalling med spørsmål om å oppnevne årsmøtedelegat. Institusjonens kontaktperson for NARMA og årsmøtedelegaten har ulike funksjoner og trenger ikke å være samme person.

Vi ber om tilbakemelding for kontaktperson for NARMA innen 01.02.2015 slik at vi får etablert god kommunikasjon fram mot NARMA vårkonferanse 2015 og NARMA årsmøte 2015 som avholdes dagene 13-14.04.2015.

Brevet til institusjonene.

The Guardian: nyhetsportal for universitetsadministrasjon og -ledelse

Guardian_HiEdNetwork_200Engelske The Guardian har flere faglige nettverk, ett av dem har fokus på høyere utdanning: the Higher Education Network.

Her sorterer de nyheter og reportasjer som er relevnte for høyere utdanning i flere bolker (= hubs, se høgremargen), og av særlig NARMA-interesse kan følgende være: Management and administration.

I tillegg finner vi bolker om leadership, karriere, og forskning.