Ressursbank

Gjennom deling og samarbeid blir vi bedre!

NARMA ønsker å bidra til å tilrettelegge for nettverk og deling av beste praksis mellom institusjoner. 

NARMA etablerer nå en Ressursbank som skal legge til rette for deling av relevant informasjon og hjelpemidler knyttet til ditt arbeid, inkludert maler og andre nyttige ressurser som kan deles på tvers av institusjoner.

Obs: Nettsidene er under oppdatering mai/juni 2018

I Ressursbanken finner du hjelpemidler og ressurser knyttet til:

Prosjektfaser i ekstern finansiering (under utvikling)

  • Identifisere muligheter og mobilisering
  • Søknadsfasen
  • Prosjektfasen (inkl.kontraktsfase)

Andre ressurser og hjelpemidler (under utvikling)

 

Ønsker du/din institusjon å dele maler, hjelpemidler eller annen informasjon gjennnom Ressursbanken?

Send en e-post til nichole.e.silva@uia.no og merk med Ressurbank. Bidrag som vil kvalitetssikres i dialog med institusjonen. Bidrag som publiseres (eks. maler, hjelpemidler) vil merkes med institusjonsnavn/logo