Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk

Rammeverket tar utgangspunkt i tre kompetansenivåer, sett i sammenheng med livsløpet til eksterne prosjekter:

 • Kompetansenivåer; Forskningsrådgiver nivå 1, Forskningsrådgiver nivå 2 og Forskningsadministrativ ledelse.
 • Prosjektfaser: Identifisere muligheter og Mobilitet, Søknadsfase og Prosjektfase. 

Norges Forskningsråd har aktivt trappet opp sin kursvirksomhet innenfor det eksisterende rammeverket i Kompetanseutviklingsprogrammet. Oversikten over aktuelle kurs finnes her. Ytterligere kompetansetiltak og kurs vil utvikles og etableres fortløpende.

En detaljert oversikt over temaer/kurs som presenteres i rammeverket finnes her:

Forskningsadministrativ ledelse

Forskningsrådgiver nivå 2 

Forskningsrådgiver nivå 1

Prosjektfaser   

Kompetansenivå

Identifisere muligheter og mobilisering Søknadsfase Prosjektfase
Forskningsadministrativ ledelse
 • Strategioppfølging
 • Strategisk kompetanseutvikling av forskningsadm.
 • Nettverk og eksternt samarbeid
 • Porteføljevurdering
 • Evaluering (av prosjekter, revisjonshåndtering)
Forskningsrådgiver nivå 2
 • Proaktiv EU- rådgivning
 • Søknadsstrategi
 • Konsortier og partnerskapsbygging
 • Regionalt og nasjonalt virkemiddelapparat
 • Mobilisering
Forskningsrådgiver nivå 1