Bli deltager

For å få informasjon fra NARMA, delta på NARMAs aktiviteter til medlemspris, og for å delta i diskusjoner, NARMA-forum og kommentere på narma.no må du registrere deg som NARMA-deltager.

Registreringsskjemaet gir oss nødvendig informasjon, inkludert din institusjonstilhørighet.

Merk: På grunn av en rekke falske registreringer fram mot årsskiftet 2015 har vi økt vanskeligheten for å tolke kodeteksten i skjemaet. Gi beskjed dersom den nå er blitt for vanskelig å tyde.

Her kan du også informere om dine interesser og bakgrunn. For å kartlegge ønsker og behov for kompetansebygging, vil vi med jevne mellomrom bruke spørreundersøkelser.