Bli deltager

For å få informasjon fra NARMA må du registrere deg som NARMA-deltager.

Registreringsskjemaet gir oss nødvendig informasjon, inkludert din institusjonstilhørighet. Her kan du også informere om dine interesser og bakgrunn. For å kartlegge ønsker og behov for kompetansebygging, vil vi med jevne mellomrom bruke spørreundersøkelser.