Ledig stilling: Rådgiver forskningsadministrativ avdeling – BI Handelshøyskolen

BIs forskningsadministrative avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og organisert i Fag- og forskningslinjen, under prorektor for Fag- og forskning.

BI ønsker nå å styrke sin kapasitet og kompetanse på området eksternfinansierte

forskningsadministrasjon, og søker nå etter en kandidat med bred kompetanse og erfaring innen ekstern forskningsfinansiering, herunder EU og Forskningsrådet i særdeleshet, og innen forskningsadministrasjon generelt.

Mål og ansvarsområder for stillingen:
Bidra til å utvikle en proaktiv forskningsadministrativ avdeling med faglig god kompetanse innen forskningsstrategi og forskningsadministrasjon. Bidra i utvikling, tilrettelegging og kvalitetssikring av administrative prosesser knyttet til avdelingens ansvarsområde, fokus på støtte til BIs faglig ansatte og deres forskningsaktiviteter i tett samarbeid med instituttene. Arbeidet vil innebære tett samarbeid med BIs faglige.

Arbeidsoppgaver:

  • Heve kompetansen på området eksternfinansiering med vekt på Forskningsrådet og
    EU for både forskere og ledere ved BI
  • Være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
  • Oppfølging av eksternfinansierte prosjekter
  • Bistå i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
  • Rådgivning, utredning, formidling og kompetanseheving innenfor hele avdelingens ansvars- og arbeidsområder.
  • Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen

For mer informasjon om kvalifikasjonskrav etc. se her.

Søknadsfrist 17.03.19.