Kompetanseutviklingsprogram – Videregående kurs

Kompetanseutviklingsprogram – Videregående 

Program, innhold og læringsutbytte Kursoversikt og temaer finner du her: Kompetanseutviklingsprogrammet – Videregående (program fra kurs, vår 2019)
Målgruppe For deg med lengre (3 år +)/bredere erfaring innen forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt.
Tid og sted for samlinger Nytt kurs i 2020, nærmere informasjon vil du finne her våren 2020
Søknadsskjema Kunngjøres i 2020
Søknadsfrist Kunngjøres i 2020
Antall plasser Det er totalt 20 plasser på kurset. Ledige plasser tildeles fortløpende til søkere på venteliste
Dokumentasjon til søknad Søkere vil vurderes på bakgrunn av følgende opptakskriterier som må dokumenters ved påmeldingen:

  • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker dokumenterer arbeidserfaring innen forskningsadministrasjon og ansvarsområde i nåværende stilling – CV)
  • Motivasjon for deltakelse (Søker skal sende inn et kortfattet motivasjonsbrev for deltakelse)
  • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Søker dokumenterer)
  • Sammensetningen av deltakere skal gjenspeile mangfoldet blant institusjoner for å sikre deltakelse på tvers av institusjoner

Send til: Dokumentasjonen skal sendes samlet snarest etter registreringen din per e-post

Deltakeravgift Deltakeravgift: kunngjøres i 2020

Prisen dekker enkelte kostnader i forbindelse samlingene og eventuell fagstoff/handouts (overnatting på første samling og lunsj på alle samlinger dekkes av deltakeravgift). Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelse.

Spørsmål? Har du spørsmål om det praktiske knyttet til programmet kan du kontakte Nichole E. Silva: nichole.e.silva@uia.no

Har du spørsmål til det faglige innholdet i programmet kan du ta kontakt med Konstantinos Chilidis: konstantinos.chilidis@sv.uio.no

 

Erfaringer fra første kurspilot for dette kurset finner du i denne nyhetsartikkelen


Spørsmål eller innspill? Har du spørsmål eller innspill til Kompetanseutviklingsprogrammet? Ta kontakt med prosjektleder for Kompetanseutviklingsprosjektet Nichole E. Silva nichole.e.silva@uia.no