Høgskolen i Innlandet: fireårig prosjektstilling som forskningsrådgiver

Ledig fireårig prosjektstilling som forskningsrådgiver ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, med mulighet for fast tilsetting. Avdeling for økonomi- og ledelsesfag er lokalisert til Campus Rena i Østerdalen. Avdelingen har to institutt; institutt for økonomifag og institutt for organisasjons- og ledelsesfag, med ca 65 stillinger. Det totale studenttallet ved avdelingen er ca 3000. I dette tallet inngår eksternfinansierte studenter. Avdelingens faglige tyngdepunkt er innen markedsføring, økonomistyring, samt organisering og styring.

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag har som målsetning å øke sin portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Enhet for eksternfinansiert virksomhet har ansvaret for eksternfinansiert utdanning og forskning. Vi har opprettet en 100 % prosjektstilling som rådgiver med forskningsadministrativ kompetanse som skal bistå koordinering av eksternfinansiert forskning ved avdelingen. Vi søker etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innenfor et område i stor utvikling.

Søknadsfrist 25. juni 2017.

Mer informasjon om stillingen finner du her.