Kategori: Ukategorisert

Kategoriarkiv: Ukategorisert

Styrker kompetansen hos norsk forskningsadministrasjon

Gjennom et kompetanseutviklingsprogram ønsker NARMA, i samarbeid med Norges Forskningsråd og Universitetet i Agder, å bidra til styrke kompetansen hos norsk forskningsadministrativt personale ved forskningsinstitusjoner.

Høsten 2017 settes det i gang en kartlegging av kompetansetiltak for forskningsadministrasjon som finnes hos forskningsinstitusjoner. Målet med kartleggingen å avdekke aktuelle kompetansetiltak som kan utvikles som kurstilbud i samarbeid med institusjonene, og tilbys på tvers av institusjonene som en del av programmet.

«Målet er at disse kursene ikke bare skal ligge på lokalt nivå, men at man kan dele erfaringer og gode løsninger på tvers av institusjonene», sier prosjektleder for kompetanseutviklingsprogrammet Nichole Elgueta Silva.

Du kan lese mer om kompetanseutviklingsprogrammet hos NARMA: http://narma.no/kompetanseutvikling/

Se også artikkel på UiAs nettsider: https://www.uia.no/nyheter/uia-styrker-norsk-forskningsadministrasjon

 

INORMS 2018 – internasjonal forskningsadministrasjonskonferanse

INORMS – International Network of Research Management Societies, vart etablert i 2001, for å samle forskingsadministrative miljø og organisasjonar frå heile verda. Målet med INORMS er å tilrettelegge for interaksjon, erfaringsoverføring og fellesaktivitetar mellom medlemmar.

NARMA er medlem av INORMS, og våre medlemmar har difor høve til å melde seg på denne konferansen. Neste INORMS-konferanse er i Edinburgh 4.-7. juni 2018, og vert arrangert av den britiske organisasjonen ARMA. Link til promoteringsvideo for konferansen finn de her.

EARMA inviterer til lederkurs på Malta

Trenger du påfyll som leder eller koordinator innen forskningsadministrasjon? EARMA inviterer til ledersamling 23.-24 april, i forkant av sin årskonferanse på Malta.

To-dagerskurset samler 15-20 kolleger som alle har lederoppgaver innen forskningsadministrasjon som ledere for forskerstøttekontorer/”grant offices”/FoU-kontor på sentralt nivå eller på fakultetsnivå, forskningsdirektører og administrative ledere for SFF-er eller store EU-prosjekter.

Følgende presentasjoner og temaer for gruppearbeid står på programmet:

  1. Research Administration Services – Hvordan videreutvikle og tilpasse organiseringen av støtteapparat for forskning
  1. External Research Benchmarking – Hvordan bistå faglig ledelse med utvikling av forskningsstrategi og videreutvikling av faglig profil ved hjelp av internasjonale sammenligninger?
  1. Open Science and its relation to societal impact of research – Få oppdatert informasjon om status når det gjelder Open Science og hvordan man kan arbeide med dette i egen organisasjon.

Klikk her for brosjyre.
For mer info og påmelding, se:http://www.earmaconference.com/programme-2017/

For spørsmål, kontakt Ragnar Lie ragnar.lie@uhr.no

Forskningsrådets «Path to EU Excellence» – utvidet kurstilbud for EU-søknader

Med Forskningsrådets nye satsing «The Path to EU Excellence», tilbys det nå et utvidet kurstilbud i søknadsprosessen til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Forskningsrådet logo NFR2020. Det legges også opp til konkret søknadshjelp slik at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer leverer flere og bedre H2020-søknader.

Se Forskningsrådets sider for kursoversikt og mer informasjon

EARMA Annual Conference 2017 – call for topics now open

EARMA – Call for Topics now open for 2017 Annual Conference in Malta. Deadline – December 14

The Conference Theme is «Negotiating Research: What is the best deal for Europe?» 

The EARMA Annual Conference Committee seeks current and thought-provoking topics and speakers who can engage their audiences with quality-driven content in lively and informative discussions.  As well as our core of active contributors, we particularly welcome submissions from new speakers. EARMA_logo_200

Session Formats:
The two basic types of session are oral or poster

Under Oral, there are following types:
Standard Presentation
Interactive Session
Closed Session

Standard Presentation
This is a presentation usually with one presenter. In cases where more than one speaker, please provide a justification.

Interactive Session
This can either be a panel session, in which experts are invited to give their views on an important issue or some other session involving interaction with the audience (excluding workshops, see above). Les videre

NARMA Årsmøte 2014: Saksliste og dokumenter

narma_aarsmote_2014Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA §3.1:

Se også innkallingenlenke til sakslisten som pdf.

Lenke: Årsmøtedokumenter NARMA Årsmøte 2014

Årsmøtedelegater må før årsmøtet passe på å få delegat-/stemmemerke for sin institusjon, samtidig vil en papirkopi av dokumentene være tilgjengelig. Ellers vil et mindre antall papirkopier være tilgjengelig.

Sakslisten:

1. Konstituering

  • Godkjenning av årsmøtedelegater
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

Dokumenter: Innkalling datert 09.02.2014.
Les videre

NARMAs arbeidsutvalg er oppnevnt

Narma_logo_200NARMAs nye styringsgruppe (heretter betegnet som arbeidsutvalg for årsmøtet i NARMA) er nå godkjent av Universitets- og høgskolerådets Administrasjonsutvalg. Leder for den nye styringsgruppen, Troels Gyde Jacobsen, som er fungerende forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger, ivrer for å komme i gang med arbeidet om å bistå yrkesutøvere møte de spennende utfordringene som sektoren står overfor de kommende årene gjennom økt profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester. Når styringsgruppen møter for første gang etter sommeren vil den første oppgaven være å følge opp de meget vellykkede konferansene på Gardermoen i 2012 og 2013, bygge videre på de gode innspillene fra deltakerne om å få til en sterkere tematisk organisering av arbeidet, videreutvikle samarbeidet med NARMAs søsterorganisasjoner her i Norden, Storbritannia og USA, og, ikke minst, gå i gang med planleggingen av høstens arrangement. Les videre

Etableringen av NARMA er vedtatt

Narma_logo_200UHRs styre har i møtet 6. juni 2013 formelt vedtatt NARMA som et nettverk under UHR! Det betyr at interimfasen er over og NARMA kan utvikle seg videre for å bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen forskningsadministrative tjenester.

For UHRs styre ses NARMA på som et viktig virkemiddel for å få til en bedre uttelling for norsk forskning i Horisont 2020, noe som vil knytte an til Kunnskapsdepartementets varslede handlingsplan om nettopp dette.

NARMAs fulle navn på norsk er Norsk nettverk for forskningsadministrasjon og på engelsk: Network for Administration and Research MAnagement – NARMA.

Alle som arbeider ved en UHR-institusjon kan delta på NARMAs aktiviteter til kostpris. Med utgangspunkt i en egen avtale med Forskningsrådet legges det opp til at det samme vil gjelde for Forskningsrådets ansatte. Ansatte ved institusjoner utenfor UHR og Forskningsrådet, f.eks. instituttsektor og helseforetakene kan delta på aktivitetene mot et tillegg i prisen.